Sponzoři
a podporovatelé
TopArt
reklamní studio

webSEO - reklama na internetu
SEO optimalizace
,
reklama na internetu,
tvorba www stránek

Tvorba web stránek

Podporují nás
Město Hranice

Archív aktualit 2019 Archív aktualit 2018 Archív aktualit 2017 Archív aktualit 2016 Archív aktualit 2015 Archív aktualit 2014 Archív aktualit 2013 Archív aktualit 2012 Archív aktualit 2011 Archív aktualit 2010

Valná hromada 25.2.2011


V sokolovně ve Velké se v pátek 25.2.2011 sešli členové Tělocvičné jednoty Sokol Velká na valné hromadě, aby zhodnotili rok 2010 a naplánovali, co by chtěli udělat letos. Členové výboru a kontrolní komise přednesli své zprávy. V nich byla hodnocena veškerá činnost jednoty.

Sport je nejvýznamnější činností

Významnou činností je především sport. V sokolovně se denně cvičí, cvičí zde ženy s aerobikem, s cvičením pilates, muži, dorostenci a žáci hrají florbal a stolní tenis, cvičí se v posilovně. Součástí jednoty je volejbalový oddíl, který se pravidelně zúčastňuje Ostravské volejbalové ligy, turnajů v širokém okolí a reprezentuje nejen naší jednotu, ale i Župu na celostátních sokolských přeborech. Pod hlavičkou Sokola Velká vystupuje i taneční skupina Stepping Mothers a v dálkových bězích nás úspěšně reprezentuje J. Škrdla. Sokolovnu v hojné míře využívají i cvičenci Tělovýchovné jednoty. V roce 2010 jsme uspořádali 3 volejbalové turnaje, turnaj ve stolním tenise a v nohejbale. Venkovní hřiště je využíváno od jara nejen členy Sokola, ale i ostatními občany z Velké a Hranic.

Kultura v sokolovně nesmí chybět

Jednota nezůstala pozadu ani v organizování kulturních akcí. Kromě tradičního sokolského plesu jsme zorganizovali pro děti maškarní karneval a dětský den. Nejvýznamnější akcí byly oslavy 90. výročí založení jednoty.Ty proběhly v září, do slavnostně vyzdobeného sálu a sokolovny přišlo na 120 hostů, bývalých a současných členů. Slavnostní schůze byla zahájena hymnou, slavnostním projevem byla vzpomenuta celá historie jednoty, kulturní program obstarali mladí sokoli. Večer bylo společenské setkání při muzice. Byl vydán almanach o historii jednoty v letech 1920 až 2010 a veškerá činnost a historie včetně spousta fytografií byla vydána v Pamětech Sokola velického.

Soukromé akce

Sokolovna byla využívána i pro firemní a soukromé akce, bylo zde několik školení a dvě divadelní představení. Finanční prostředky na činnost byly jak z vlastních zdrojů., tak i z grantů Města Hranice, příspěvku Krajského úřadu Olomouc, z ČOS, sponzorských darů. Jednota neměla placené zaměstnance, veškerá činnost je prováděna bezplatně. Závěrečné posezení se protáhlo dlouho do noci, a to co se nevyřešilo na řádném jednání valné hromady, to se prodiskutovalo v neformální debatě.