Sponzoři
a podporovatelé


TopArt
reklamní studio

webSEO - reklama na internetu
SEO optimalizace
,
reklama na internetu,
tvorba www stránek

Tvorba web stránek

Podporují nás
Město Hranice

Archív aktualit 2022 Archív aktualit 2021 Archív aktualit 2020 Archív aktualit 2019 Archív aktualit 2018 Archív aktualit 2017 Archív aktualit 2016 Archív aktualit 2015 Archív aktualit 2014 Archív aktualit 2013 Archív aktualit 2012 Archív aktualit 2011 Archív aktualit 2010

Oslavy 90. výročí založení TJ Sokol Velká


Sokol Velká devadesátiletý

Do sokolovny ve Velké se v sobotu 25. 9. 2010 sešli členové Sokola a hosté, aby si připomněli a oslavili 90. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Velká. Mezi hosty byli i předváleční členové jednoty, kteří byli cvičenci na Župním sletu žactva v roce 1935 a na XI. Všesokolském sletu, který se uskutečnil v roce 1948. Zahájení provedl M. Cvečka, který přivítal hosty v čele se starostou Sokolské Župy Středomoravské Jaroslavem Skopalem, starostou města Hranice Miroslavem Wildnerem, starostou hasičů ve Velké Radkem Hlavinkou a zástupcem osadního výboru Václavem Sehnalíkem.

Po hymně a vzpomínce na zemřelé členy, starosta Sokola Velká M. Krajíček přednesl proslov o historii Tělocvičné jednoty Sokol Velká, která byla založena 10. října 1920. Poprvé byla její činnost zastavena za druhé světové války, podruhé po únorových událostech 1948. Znovuobnovená činnost byla v roce 1999. Jednota má nyní 72 členů, působí zde odbor všestrannosti, volejbalový oddíl a taneční kroužek Stepping Mothers.

Po proslovu o historii a současnosti pronesli své zdravice hosté, br. J. Skopal, M. Wildner, M. Sehnalík a R. Hlavinka. Následovalo vystoupení děti z Tělovýchovné jednoty, které ve svém tanečním vystoupení mimo jiné i postavili „sokolovnu“. Vystoupení nacvičila Š. Hlavinková. Na závěr slavnostního posezení si všichni zazpívali při harmonice sokolskou píseň - 6. července-Sokolíci.

V přisálí sokolovny byla instalována výstava fotografií, historických knih, pohárů a diplomů. Na LCD televizi se promítaly další fotografie a ukázky z tanečních vystoupení.

Účastníci si zakoupili almanach o historii a dostali zmenšenou kopii historické vlajky naší jednoty z roku 1924.

Po ukončení slavnostní schůze pokračovala zábava při country muzice za velké účasti až do pozdních večerních hodin.
 

Fotogalerie